Nobel İlaç

Ulkar Holding – Nobel İlaç bünyesinde; aktif ruhsatlandırma faaliyetinin olduğu yaklaşık 20 kadar dış ticaret ülkesinin, ruhsatlandırma konuları ile ilgili dokümantasyon talepleri ve ruhsat yenileme hayat döngüsüne ait süreçleri eBA’da  geliştirerek kolay erişilebilir, raporlanabilir düzeye taşımayı hedefledik. Böylece e-maillerle takip edilen süreçlerde, insan hatasına bağlı zaman kayıplarının önlenmesi ile operasyonel verimlilik ve performans artışı sağlayacağız. 2 Mayıs 2019’de Doğu Avrupa’dan, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri ile Moğolistan’a uzanan geniş bir coğrafyada ‘eBA Dış Ticaret Dokümantasyon Talep’ sürecini uygulamaya alarak, merkezi olarak takip edilebilmesini, operasyonun sistematik olarak ilerleyebilmesini ve daha önce raporlanabilmesi zor olan sürecin ayrıntılı şekilde raporlanabilmesini sağladık. Bu uygulama ile dış ticaret ülkeleri, Nobel İlaç’ta ilk kez eBA sistemine dahil oldular. Bu sistemin kurulmasındaki katkı ve destekleri için Nacsoft Yazılım’a teşekkürlerimizi iletiyoruz.

Elif ATA – Nobel İlaçDış Ticaret Ruhsatlandırma Şefi