Bimser İş Mükemmelliği 2018

Üretici firmamız Bimser Çözüm İş Mükemmelliği 2018 bu sene 03 Ekim 2018, Çarşamba günü Lütfi Kırdar ICEC – İstanbul‘da gerçekleşecek. Paralel salonlarda toplamda 8 adet salon bulunacak etkinlikte bu sene sektörlere odaklanılacak. Online kayıt için: www.ismukemmelligi.com

Nacsoft Yazılım İş Mükemmeliği 2018

Nacsoft Software Developer’ı Fatımatüzzehra Gümüş, Hasret Çoşkun ve Av. İbrahim Can Çayırpare KVKK ve Sözleşme Yönetimi Konu Başlıklı Sunumuyla Bimser İş Mükemmelliği 2018 Etkinliğinde Sizlerle Olacak.

  • SUNUM ÖZETİ

    Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler teknolojinin gelişmesi ile farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri toplayan her kurum, kuruluş ve şirketin verilerin korunması, işlenmesi, paylaşılması, imhası, yönetilmesi ve erişimi haklarından sorumlukları mevcuttur. eBA İş akışı platformu üzerinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kayıt, gözden geçirme, güncelleme ve sorumlu atama süreçleri ile denetim mekanizmaları oluşturularak, bu verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak sağlar.

Etkin bir sözleşme yönetimi süreci oluşturmak, sözleşme oluşturma ve yayınlama aşamasında ortaya çıkan beklenen ve beklenmeyen olayları kapsayacak prosedürlerin planlanması, tasarlanması ve uygulanmasını gerektirir.

Dinamik yapısı ile sürece uyum sağlayabilecek bir iş akışı platformu sözleşme yönetimi otomasyonuna en büyük kolaylığı sağlayacaktır.

eBA İş Akışı ve Doküman Yönetimi bu noktada, hazırlanmış prosedürlere uygun süreci işletilebilmesine, sözleşme şablonları bazında otomatik sözleşmeler oluşturulabilmesine ve oluşturulan tüm sözleşmelerin yine dinamik olarak belirlenen ağaç yapısında doküman yönetimi altında saklanmasına olanak sağlamaktadır.

Fesih ve yenileme süreci şirketlere önemli tarihlerde hatırlatma yaparak olası bir ceza ile karşı karşıya kalınmamasını sağlayacaktır.