Günümüzde bireylere ilişkin çeşitli veriler teknolojinin gelişmesi ile farklı platformlarda kolaylıkla işlenebilmektedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile kişisel veri toplayan her kurum, kuruluş ve şirketin verilerin korunması, işlenmesi, paylaşılması, imhası, yönetilmesi ve erişimi haklarından sorumlukları mevcuttur. eBA İş akışı platformu üzerinde kişisel verilerin işlenmesine ilişkin kayıt, gözden geçirme, güncelleme ve sorumlu atama süreçleri ile denetim mekanizmaları oluşturularak, bu verilerin hukuka uygun olarak işlenmesine olanak sağlar.

Dijital sistem üzerinden verilerinizin güvenilir olarak nasıl işlendiğini ve nasıl yönetildiğini görmek ayrıca konu ile ilgili tüm sorularınızın cevapları için kayıt olmayı unutmayınız.

Online kayıt için:  https://register.gotowebinar.com/register/5647450556486600715