Borsa İstanbul

Borsa İstanbul Nacsoft’u Tercih Etti

BORSA İSTANBUL Şirketinde Yapılan Süreçlerden Bazıları;

 • – Satınalma Süreci
 • – Bütçe Süreci
 • – Arıza Takip Formu
 • – Temsilci Yetkilendirme Formu
 • – HR entegrasyonu süreci
 • – Arıza Talep Süreci
 • – Temcsilci Yetkilendirme Süreci
 • – Hukuk Süreci
 • – EBYS süreçler
 • -Dashboard süreçleri
 • – eBA Capture Süreçleri
 • -Satın Alma Talep ve Teklif Formu