KORDSA

Korsa Şirket’ide Nacsoft’u Tercih Etti.

Kordsa Şirketinde Yapılan Süreçlerden Bazıları;

  • Proje Takip Formu
  • Proje Değerlendirme Formu
  • Proje Finansal Değerlendirme Formu
  • Çevresel Etki Değerlendirme Formu
  • Davranış Odaklı Gözlem Formu
  • Eğitim Değerlendirme Formu
  • İşten Ayrılan Personel Formu
  • Seyahat Süreci
  • Satın alma Talep formu
  • Yıllık İzin Formu