Nobel İlaç

Nobel İlaçta Nacsoft’u Tercih Etti.İş akışlarıyla ilgili daha önceden yapılan süreçlerde danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Nobel İlaç Şirket’inde Yapılan Süreçlerden Bazıları;

  • İstirahat Süreci
  • Sipariş İptal Süreci
  • Satın Alma Süreci
  • Yeni Ürün Talebi Formu
  • Fikri Haklar Süreci
  • Ön Ödeme
  • Genel dolaştırma rapor süreci
  • Bütçe Takip
  • Personel İstifa/İhtar süreci