Olmuksan

Olmuksan Şirket’ide Nacsoft’u Tercih Etti.

Olmuksan’da Yapılan Süreçlerden Bazıları;

  • Fiyat Kontrol Süreci
  • Gözlem Takip Süreci
  • Yıllık Ücretli İzin ve Fazla Mesai Formu
  • Kağıt Fatura ve e-Fatura entegrasyonu
  • SAP Sipariş entegrasyonu
  • MKL ve MRD süreçleri