OPET Petrolcülük A.Ş.

Opet şirketinde yaklaşık 50 sürecin eBA üzerinde çalıştığı sistemin versiyon geçişi yapıldı. eBA versiyonu 5’e yükseltildi. Süreçlerde iyileştirmeler devam ediyor. Sistem dinamik hale getirilip, harici sistemler ile entegrasyonlar sağlanıyor.

Opet Şirketinde Yapılan Süreçlerden Bazıları;

  • SAP ile entegre
  • Masraf ve IK süreçleri
  • Müşteri taleplerinin değerlendirildiği sistemler ile entegrasyonlar
    Danışmanlık hizmeti ve süreç güncelleştirmeleri
  • Mühür Kontrol ve Otomasyon sistemleri yıllık kontrol süreci
  • IT Değişiklik Formu
  • BT Talep ve Tapusal Garanti Süreci
  • Bayi Çek İşlemleri Sürec
  • Otobil Yakıt kart inceleme Süreci