VEYSELOĞLU.AZ

Veyseloğlu.Az  İş süreçleri için , Nacsoft’u tercih etti.

Veyseloğlu.Az Şirketinde Yapılan Süreçlerden Bazıları;

  • Marketing Talebnameleri,
  • Marketing Harcama Belgelerinin Akışı,
  • Resmi Fatura Siparişi,
  • Bantlama ve Kampanya Onaylanması,
  • Maddi Varlıkların Şirket Dışına İzni Süreci.