eBA

 • eBA ile e-Kurum Dönüşümü

  eba_01
  baı resefe

  E-Kurum dönüşümünü tamamlamış bir kurumda;

   • İş süreçleri maksimum etkinlikte çalışır
   • Verimlilik en üst düzeydedir
   • İş süreçleri yönetilebilirdir
   • Kağıt kullanımı yok denecek kadar azdır

  * e-Kurum: Tüm iş süreçlerini elektronik ortama taşımış olan ve elektronik ortamda yöneten kurum

  eba_01b
  eba_01b

  Güçlü ve Esnek Entegrasyon Kabiliyeti

  • Mevcut operasyonel sistemlerle kuvvetli entegrasyon
  • SAP, AXAPTA, Oracle, Netsis, Logo, Nebim, Mikro gibi önde gelen ERP sistemleriyle kolay ve hızlı
   entegrasyon imkanı
  • Kurumsal portallar ile web servisleri üzerinden entegrasyon
  • Sharepoint portal ile kuvvetli webpart entegrasyonu
  • ERP sistemlerinin dışında kalan iş süreçlerinin ERP sistemlerine entegre edilmesi
  • Kağıt üzerinde takip edilen iş süreçlerinin elektronik ortamda yönetilmesi
  • Elektronik ortamda mevcut operasyonel sistemlerle iletişim sayesinde hatalı veri girişinin engellenmesi

  eba_03b

  İş Akışı Yönetim Sistemi’nin Yararları

   • İş süreçlerinin hızlı bir şekilde elektronik ortamda otomasyonu
   • Kurumsal uygulamalarla hızlı ve kolay entegrasyon
   • Süreç maliyetlerinin azalması
   • Süreç odaklı iş yapma anlayışı
   • İş süreçlerinin standarizasyonu
   • İş süreçlerinde takip edilebilirlik
   • Sürükle bırak teknolojisi
   • Minimum kod yazım ihtiyacı
   • Rol bazlı iş akışları

  eba_04b

  Doküman Yönetim Sistemi’nin Özellikleri

  eba_05

   • Kurumsal hafızanın düzenlenmesi
   • Güvenli erişim
   • Versiyonlama
   • Sistematik biçimde saklama
   • Profil Formları ile hızlı erişim
   • Check-In / Check-Out ile kontrollü erişim
   • Lokalizasyon desteği

  eba_05b

  Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin Özellikleri

   • TS13298 standardına uyumluluk
   • Resmi yazışmalarda uygulanacak usül ve esaslar hakkındaki yönetmeliğe uyumluluk
   • Standart dosya planı uyumluluğu
   • Nitelikli elektronik imza
   • Evrak yönetimi
   • DTVT uyumluluğu
   • e-Yazışma paketi
   • KEP üzerinden yazışma

  eBA KEP Entegrasyonu ile kurumlar arası haberleşme

  eba_06

  eba_06b

  eBA Capture ile elektronik ortama geçiş sayesinde

  eba_07

  • Dokümanlarınız;
   • Hızlıca elektronik ortama aktarılır
   • Kolayca sınıflandırılır
   • Doküman yönetimine ve diğer tüm operasyonel sistemlere aktarılır
   • Arşivleme ekibinin verimliliği arttırılır, performansı ölçülür
   • Standart dışı tarama ve doküman oluşumu engellenir
   • Tarayıcılarla entegrasyon mümkündür
   • OCR (Optical Character Recognition) mümkündür

  eBA Capture ile iyileştirme ve indeksleme özellikleri

   • Görüntü iyileştirme
   • Siyah/Beyaz, renkli, gri tarama ve çevrim
   • Boş sayfa ayıklama
   • Oryantasyon ve eğrilik düzeltme
   • Kirlilik yok etme
   • Çözünürlük ve boyut düzeltme

    

   • İndeksleme
    • Tiff, PDF, PDF/A BMP, JPEG, JPEG2000 gibi endüstri standartlarında görüntü formatları
    • İndeks bilgilerini XML Metadata olarak aktarma
    • OCR desteği ile searchable PDF, Word, Excel olarak aktarım

  eba_07b

  eBA Dashboard ile görsel raporlama desteği

  eba_08

   • Kompleks veri yapılarının kolay raporlanabilmesi
   • Karmaşık raporların görsel öğelerle sade ve basit gösterimi
   • Rapor sonuçları üzerinden kolay analiz imkanı
   • Kolay ve hızlı tasarım ile anında iş ihtiyaçlarına yönelik görsel raporların oluşturulabilmesi
   • Geniş veri kaynağı desteği ile tüm operasyonel sistemlerden gelen dataların konsolidasyonu

  eba_08b

  * Kullanılan logolar ilgili firmalara aittir.

 • Bazı Referanslarımız

  Tüm Referanslar

  eBA Sunumu


  > eBA Sunumu (PowerPoint)
  > eBA Sunumu (PDF)
  > eBA SAP Entegrasyonu [EN][/EN] (PDF)

  eBA Tanıtım ve İletişim


  Broşür için tıklayınız

  Demo Talebi

  Müşteri Destek