QDMS

 • QDMS Nedir ?

  qdms_01

  Yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonunu sağlayan entegre yönetim sistemi aracıdır.

  QDMS – Entegre Yönetim Sistemi; kuruluşların sahip olduğu yönetim sistemi standartlarının gerektirdiği faaliyetlerin otomasyonu amacıyla geliştirilmiştir. Her türlü yönetim sistemi standardının öngördüğü dokümantasyon altyapısını oluşturarak ilişkili tüm faaliyetlerin yürütülmesine ve takibine olanak sağlayan modüler bir uygulamadır.

  qdms_02

  QDMS Modülleri

  qdms_03

   • Baz Modül
   • Doküman Yönetimi
   • İç / Dış Müşteri Şikayetleri
   • Düzeltici Önleyici Faaliyetler
   • Denetim Faaliyetleri
   • Anket
   • Genel Aksiyon ve YGG
   • Eğitim
   • Kalibrasyon
   • Öneri
   • İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Analizi
   • Olay Bildirimi
   • BT Varlık Risk Yönetimi Risk Analizi
   • Çevre Boyut Etkileri Risk Analizi
   • MSDS Malzeme Güvenlik Bilgi Formu
   • Kurumsal Risk Yönetimi
   • FMEA

  qdms_04

  Neden QDMS ?

  qdms_05

   • Yönetim sistemi süreçlerini otomatize etmek için
   • İzlenebilirliği sağlamak için
   • Verileri kolayca analiz etmek için
   • Veri paylaşımını güvenle yönetmek için
   • Veri kaybını önlemek için
   • Geniş iş ortakları ağı için
   • Deneyimli kadroları için
   • Sektörel tecrübeleri için
   • Güçlü destek yapısı için
   • Kurumsal hafıza oluşturmak için
   • Sürekli öğrenmek için
   • Zamandan tasarruf etmek için
   • Kişilere bağlı kalmamak için
   • Nitelikli kaynak ve AR-GE için
   • Veri aktarım araçları için
   • Entegrasyon desteği için
   • Modüler kurgusu için

  qdms_06

  Nerede kullanılır ?

  qdms_08

  Aşağıdaki standartları (ve benzer standartları) uygulayan kurumlarda

   • TS EN ISO 9001
   • TS EN 10002
   • TS EN ISO 14001
   • OHSAS 18001
   • TS EN ISO 22000
   • ISO/TS 16949
   • TS EN ISO/IEC 17025
   • TS ISO/IEC 27001
   • TS EN ISO 5000
   • Benzer standartları uygulayan tüm kurumlarda

  qdms_09

  İSG Verilerinde Dijital Dönüşüm

  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tüm işletmelerden istemiş olduğu veri entegrasyonu kapsamında QDMS mevcut uygulaması üzerinde çözümlerini geliştirmiştir.

  Bu çözümleri; Eğitim Faaliyetleri Takip Modülü ile Eğitim kayıtlarının gönderilmesini, İşbaşı ve periyodik muayene ile sağlık verilerini, İSG risk analiz modülü ile tehlike kaynaklarını bakanlığa gönderimini sağlamaktadır. İlgili modüllere sahip olan kullanıcılarımız herhangi bir ek ücret ödemeksizin bu fonksiyonaliteden faydalanabileceklerdir. Bu sayede, ilgili bakanlığın işyerleri ve İSG profesyonellerinden istemiş olduğu veri entegrasyonu şartını yerine getirebileceklerdir.

  * Kullanılan logolar ilgili firmalara aittir.

 • Bazı Referanslarımız

  [logooos columns=”3″ backgroundcolor=”transparent” layout=”grid” num=”24″ category=”39″ orderby=”title” order=”ASC” tooltip=”enabled” responsive=”enabled” grayscale=”disabled” border=”enabled” bordercolor=”#DCDCDC” borderradius=”logooos_no_radius” hovereffect=”effect1″ hovereffectcolor=”#DCDCDC” ][/logooos]

  QDMS Sunumu

  > QDMS Sunumu (PowerPoint)
  > QDMS Sunumu (PDF)

  QDMS Tanıtım ve İletişim

  Broşür için tıklayınız Demo Talebi Müşteri Destek